Steunpunt voor de Diensten Schuldbemiddeling van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Info & Tools

Juridische actualiteit in het kort

Nieuws van de sector

Hier vindt U een reeks van praktische informaties die in het dagelijkse beheer uw dossiers nuttig kunnen zijn.


Tweede golf – nieuwe maatregelen voor de beslagleggingen

gepubliceerd op 6/01/2021


CORONAVIRUS - Effecten van gezondheidsmaatregelen op de sector schuldbemiddeling


Wetvoorstel om de schadebedingen te beperken


De Brusselse regering bevestigt opnieuw haar engagement om de diensten schuldbemiddeling te versterken, de strijd aan te binden tegen misbruiken en tegen waterarmoede. (OKTOBER 2019)

Zie de tekst van de algemene beleidsverklaring van de Brusselse regering die op donderdag 18 juli 2019 voorgesteld werd door Rudi Vervoort, minister-president van de Brusselse regering.
In de strijd tegen overmatige schuldenlast zal de Regering de diensten «schuldbemiddeling» versterken om het principe van budgetbegeleiding te veralgemenen. Pagina 33
Binnen het kader van de gewestelijke wetgeving zal de Regering voorrang geven aan andere procedures dan het gebruik van gerechtsdeurwaarders...


Naleving van de AVG door de diensten schuldbemiddeling (OKTOBER 2018)


Op 1 mei 2018 is Boek XX van het Wetboek van economisch recht van kracht geworden: wat verandert er voor ons ? (JUNI 2018)


Niet langer mogelijk om verzet aan te tekenen tegen een vonnis bij verstek (DECEMBER 2017)

Een rechter wijst een vonnis bij verstek wanneer de gedagvaarde partij niet verschijnt. In dat geval worden enkel de vorderingen van de eisende partij door de rechter onderzocht. Wanneer een vonnis bij verstek werd bekomen tegen een persoon, had deze laatste tot nog toe de mogelijkheid om verzet of beroep aan te tekenen tegen het vonnis. De regels zijn nu echter veranderd: verzet kan niet langer in alle gevallen worden aangetekend, zowel in burgerrechtelijke als in strafrechtelijke zaken....


Nieuwe modelbrief in verband met autoparkeerautomaten (OKTOBER 2017)

Naar aanleiding van de vele antwoorden die sommige diensten voor schuldbemiddeling hebben ontvangen met betrekking tot onze modelbrief over oneerlijke bedingen in gemeentelijke reglementen in verband met parkeerautomaten, heeft het Steunpunt een modelbrief opgesteld als antwoord op dit schrijven.
Momenteel enkel beschikbaar in het Frans. Aarzel niet om het te vragen !


Wat verandert er voor u in de praktijk door de wet van 19 oktober 2015 houdende wijziging van het burgerlijk procesrecht, of “Potpourri-wet I”?

De wet “Potpourri I” is op 19 oktober 2015 in werking getreden. Reeds in het stadium van “wetsontwerp” stuitten de voorgestelde hervormingen op felle kritiek vanwege tal van commentatoren . Wij treden hen graag bij in deze kritiek die ons volledig gegrond lijkt.
In wat volgt, gaat het er evenwel niet om de nieuwe maatregelen te beoordelen, maar wel om concreet te bekijken welke veranderingen zij met zich meebrengen in de manier waarop schuldbemiddelingsdossiers worden behandeld.
a) Betekenis...

Geen opleiding in deze sectie

Agenda

  • Event Steunpunt
  • Event partner
  • Opleiding

Nieuwsbrief