Steunpunt voor de Diensten Schuldbemiddeling van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Conferenties & rondetafelgesprekken

Deze vergaderingen bieden de schuldbemiddelaars de mogelijkheid :

  • om belangrijke schuldeisers of actoren van de wereld van de schuldoverlast te ontmoeten ;
  • om op de hoogte te blijven van de juridische actualiteiten die uiterst belangrijk zijn voor hun dagelijks werk ;
  • om op vlak van specifieke materies gevormd te worden zonder dat dit noodzakelijkerwijs een opleidingsdag vereist (verkoop op afstand, tarief van de gerechtsdeurwaarders, enz…) ;
  • om elkaar te ontmoeten en hun standpunten over belangrijke thema’s uit te wisselen (beroepsethiek, budgettaire begeleiding, gerechtsdeurwaarders en abusieve praktijken, enz…).

De vergaderingen bevorderen :

  • de kwaliteit van het werk dat door de schuldbemiddelaars wordt verricht ;
  • een zeker wederzijds vertrouwen tussen de bemiddelaars en de schuldeisers of de andere belangrijke actoren in de problematiek van de zware schuldenlast [1].

[1

De schuldbemiddelaars begrijpen beter de motivering van de schuldeisers[...] Deze ontmoetingen waren een kans voor de schuldeisers om hun klachten en verwachtingen mee te delen aan de diensten schuldbemiddeling.

Tekst van Béatrice Verhaegen (vrije vertaling).

Agenda

  • Event Steunpunt
  • Event partner
  • Opleiding

Nieuwsbrief