Steunpunt voor de Diensten Schuldbemiddeling van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Platform voor voedseldonaties

Platform voor voedseldonaties en inzameling van onverkochte producten: www.foodwe.org

In het leven van een persoon met schuldoverlast of die zich in financiële onzekerheid bevindt, betekent het zoeken naar voedsel tegen een redelijk prijs een aanzienlijke uitdaging qua tijd, energie, vindingrijkheid, moed, schaamtegevoel, frustratie…
… Eindelijk bestaat er een website die het aanbod van de in winkels onverkochte levenswaren groepeert en coördineert met verenigingen die voedselpakketten uitdelen en /of maaltijden tegen redelijke prijzen bereiden.

In het oog te houden om te zien hoe dit allemaal in het Brussels Gewest zal geconcretiseerd worden…

Newsletter met adviezen over “slimme consumptie” …Te lezen met een kritische blik, zoals altijd!

www.wikifin.be

Agenda

  • Event Steunpunt
  • Event partner
  • Opleiding

Nieuwsbrief