Steunpunt voor de Diensten Schuldbemiddeling van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Betaalproblemen ? Hulp nodig ?

A. INKOMSTEN

A6. ALS U IN BRUSSEL WOONT

Als u in Brussel woont en uw gezinsinkomen is minder dan 49.500,00€ bruto per jaar (uw eigen inkomen als u alleenstaand bent), dan is het Gewest van plan om u een eenmalige premie van 100,00€ te geven.
Wat moet ik doen ? Hoe deze premie moet worden aangevraagd is nog niet bekend, maar de betaling zou rond september moeten plaatsvinden.


A.5. PREMIE VOOR HUURDERS

Als je een huurder bent van je hoofdverblijfplaats in Brussel en je inkomensverlies lijdt als gevolg van de lockdown, heb je recht op een premie van € 214,68 per gezin.
Opgelet, dit geldt enkel voor bescheiden inkomens, d.w.z. dat het jaarlijks netto belastbaar inkomen van het gezin (vóór de coronacrisis) niet hoger mag zijn dan 150% van de inkomensgrens voor een sociale woning, afhankelijk van de gezinssamenstelling. Dat is € 34.924,76 voor een alleenstaande, € 38.805,30 voor een gezin met één (...)


A.3. JE ONTVANGT EEN VERVANGINGSINKOMEN (WERKLOOSHEIDSUITKERING – LEEFLOON – ZIEKTE-UITKERING – …)

1° Indien je een werkloosheidsuitkering ontvangt.
Normaal gesproken wordt de uitkering na een bepaalde tijd verlaagd. Tijdens de lockdownperiode zal deze verlaging niet worden toegepast. De zogenaamde degressiviteit wordt opgeheven. Wat moet je doen ? Dit gebeurt automatisch.
ACTIRIS blijft controleren of werkzoekenden wel degelijk op zoek zijn naar een baan, maar de individuele afspraken om de balans op te maken worden opgeschort.
2° Als je een leefloon ontvangt,
NIEUW - U ontvangt (...)


A.1. JE BENT WERKNEMER

1° Als je telewerkt : Als je telewerkt, kan dit een impact hebben op je inkomen. Je ontvangt namelijk geen verplaatsingsvergoeding meer aangezien je je niet naar kantoor begeeft, maar deze kan wel vervangen worden door een telewerkvergoeding. Wat moet je doen?  Je moet dit bespreken met je werkgever.
2° Tijdelijk werkloos : Als telewerken niet mogelijk is voor jouw functie, kan je werkgever je tijdelijk werkloos stellen wegens overmacht of om economische reden. Let op: dit heeft gevolgen (...)


A.2. JE BENT ZELFSTANDIGE

Er zijn tal van maatregelen genomen voor zelfstandigen die hun activiteiten als gevolg van de lockdown hebben moeten stopzetten of beperken : Een premie of steun afhankelijk van de sector De mogelijkheid om een vervangingsinkomen te bekomen (= het overbruggingsrecht) De mogelijkheid om een lening te verkrijgen met een staatsgarantie
Meer informatie: www.1819.brussels of op het telefoonnummer: 1819
http://ced-com.be/nl/ of op het telefoonnummer: (...)


A.4. ONDERHOUDSGELD

Als de inkomsten van de onderhoudsplichtige (= de ouder die moet betalen) door de lockdown sterk dalen, zou hij of zij een tijdelijke aanpassing van het bedrag van het onderhoudsgeld kunnen aanvragen.
Wat moet je doen?  Wij raden aan te proberen een minnelijke schikking te treffen alvorens een beroep te doen op de rechter en vooral om deze regeling schriftelijk vast te leggen en te ondertekenen.
Om naar het hoofdartikel terug te keren, moet u HIER klikken of zoeken in het gedetailleerde (...)

Geen opleiding in deze sectie

Agenda

  • Event Steunpunt
  • Event partner
  • Opleiding

Nieuwsbrief