Steunpunt voor de Diensten Schuldbemiddeling van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Het OCMW van Vorst is op zoek naar: 1 Mobiele Schuldenbemiddelaar (M/V/X) Voltijds Onbepaalde Duur Contract

PROJECTBESCHRIJVING

Achtergrond & geschiedenis van het project: Om te reageren op de problemen van niet-gebruik (van sociale en gezondheidsdiensten en rechten) en op situaties van huuruitzetting in de wijken Sint Antoine, Primeurs, Brug van Luttre en Charroi is een lokaal mobiel team opgezet. Het werd bedacht en opgezet door een twintigtal actoren uit de wijk, verenigd in het sociaal en gezondheidsconsortium van Lager Vorst, dat het de naam ASSAP (Sociale en Gezondheid Actie in de Omgeving ) mobiel team gaf.

Uw toekomstige team : Het mobiele team bestaat momenteel uit 4 medewerkers van het wijkhuis Une Maison en Plus vzw (waaronder 1 Coördinator en 2 Algemene Maatschappelijke Werkers) en 1 Maatschappelijke Werker gespecialiseerd in huisvesting in dienst van het OCMW van Vorst. Om ons multidisciplinair team te vervolledigen, zouden wij graag 1 Mobiele Schuldenbemiddelaar.

Identiteit van het mobiele team : Het ASSAP-team staat dicht bij de vzw’s en instellingen van Lager Vorst en zo dicht mogelijk bij de bewoners/gebruikers. Haar belangrijkste taak is de bewoners/gebruikers te begeleiden via het hulp- en zorgnetwerk. Dankzij de betrokkenheid van het OCMW bij het ASSAP-team wil het team ook mensen samenbrengen die moeite hebben met het invoeren van de Administratie.

De opdrachten van het mobiele team in de praktijk :
-  Optreden als interface voor de gebruiker(s) tussen de verschillende sociale en gezondheidsdiensten in Vorst.
-  Gaan waar de bewoners en kwetsbare gebruikers van de wijk zijn (schoolreisjes, organisaties zonder winstoogmerk, markten, cafés, enz.), contacten leggen en een verzoek indienen. (Outreaching )
-  Begeleiding van gebruikers tussen en naar andere structuren, afhankelijk van hun behoeften. (Fysieke begeleiding)
-  Dienst doen op verschillende plaatsen tijdens de « levensmomenten » van de verschillende structuren (school, medisch centrum, buurtcentrum, jeugdhulpdienst, AMO, enz.)
-  In contact staan met veldwerkers van andere associatieve structuren, met name via netwerkvergaderingen.
-  Co-constructie en evaluatie van dit innovatieve project

OPDRACHT EN VERANTWOORDELIJKHEDEN VAN DE MOBIELE SCHULDENBEMIDDELAAR

Meer specifiek, moet de OCMW-medewerker van het ASSAP-team :
-  Met behulp van de instrumenten van het OCMW schuldsituaties binnen en buiten de muren van het OCMW van Vorst begeleiden. Het doel is de schuldenspiraal te doorbreken, met de mensen na te denken over de oorzaken en gevolgen ervan, en middelen aan te reiken om die te vermijden. Voorstellen voor innovatieve en creatieve werkwijzen zijn welkom.
-  Werken in nauwe samenwerking met de andere diensten van het OCMW en externe partners om een volledige en coherente begeleiding te garanderen met inachtneming van het beroepsgeheim.
-  Geïntegreerd worden in het team van de schuldbemiddelingsdienst van het OCMW om zich aan te passen aan de huidige situatie en dynamiek ervan.
-  Geïntegreerd worden in het mobiele ASSAP-team en zijn missies moet uitvoeren, zoals hierboven vermeld
-  Een band en een kwalitatieve samenwerking opbouwen tussen de schuldbemiddelingsdienst van het OCMW en het mobiele ASSAP-team.

VEREISTE KWALITEITEN VOOR DE FUNCTIE

• Ervaring in Schuldenbemiddeling
• Grote belangstelling hebben voor schuldbemiddeling als instrument voor armoedebestrijding
• Vertrouwd zijn met de wetgeving inzake de functie of bereid zijn een opleiding te volgen
• Kennis van de werking van een O.C.M.W. of bereidheid tot opleiding.
• Ervaring op gezondheids- en/of sociaal gebied is een troef
• Relationele vaardigheden, motivatie om met een kwetsbaar publiek te werken, gevoeligheid voor de outreaching aanpak
• Kennis van andere talen dan het Frans is een troef
• Kennis van het institutionele en associatieve landschap van Vorst is een troef
• Teamgeest, communicatie, creativiteit, doorzettingsvermogen
• Motivatie om betrokken te raken bij een project in opbouw, dynamisch, innovatief, lokaal, multidisciplinair

INFORMATIE OVER DE VACATURE

• Contract van Onbepaalde Duur - onder voorbehoud van verlenging van de subsidie
• Loonbarema BH
• Voltijds arbeidsovereenkomst
• Een werkrooster van 36 uur/week (vrijdagmiddag verlof)
• Een werkrooster van 9u00 tot 17u00, en af en toe weekend- of avondwerk
• Erkenning van de anciënniteit in de particuliere en/of publieke sector
• Opleidings plan
• Aantrekkelijke verlofregeling (Publieke Sector)
• Maaltijdcheques (nominale waarde : 8,00 €)
• 100% terugbetaling van de verplaatsingskosten met de trein, de MIVB, alsook een fietsvergoeding
• Indiensttreding : onmiddellijk

INVOERING VAN TOEPASSINGEN

Uw volledige kandidatuur (CV, Motivatiebrief, Kopie van uw diploma) moet ALLEEN per E-MAIL worden gestuurd naar rh-dev@cpas1190.brussels met vermelding in de onderwerpregel de volgende referentie : 01DAS/TSM/2023.
Onvolledige dossiers of bestand uit de tijd worden niet in aanmerking genomen.
DE KANDIDATUURSTELLING WORDT AFGESLOTEN OP: 01/03/2023 VÓÓR middernacht.

Na een eerste selectie op basis van de CV’s zullen de geselecteerde kandidaten worden uitgenodigd voor aanwervingstesten die zullen op 08/03/2023 worden gehouden.

Agenda

  • Event Steunpunt
  • Event partner
  • Opleiding

Nieuwsbrief