Steunpunt voor de Diensten Schuldbemiddeling van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Maatschappelijk werker energie - schuldbemiddelaar OCMW SINT-GILLIS in SINT-GILLIS

OPDRACHT VAN HET DEPARTEMENT / DE DIENST
Het doel van de sector schuldenlast is het voorkomen van overmatige schuldenlast en een duurzame oplossing te bieden, binnen het respect voor ‘de menselijke waardigheid”. Dit doel uit zich in 3 bijkomende interventiepijlers :
- De dienst minnelijke schikking ;
- De dienst energie ;
- De individuele en collectieve preventie-acties.

OPDRACHT EN ALGEMENE ACTIVITEITEN VAN DE FUNCTIE
- Sociale, budgettaire en administratieve ondersteuning voor gebruikers die om de diensten verzoeken;
- Individuele gesprekken voeren;
- Handhaving van een vertrouwensrelatie met de gebruiker en eerbiediging van het
beroepsgeheim;
- Opzetten van dossiers en zorgen voor de follow-up ervan;
- Onderhandelen over betalingsplannen met leveranciers en crediteuren ;
- Helpen bij het toekennen van de status van beschermde cliënt;
- Het geven van advies met betrekking tot de liberalisering van de energiemarkt (keuze van leverancier, verhuisprocedure,);
- Sociale rapporten schrijven voor de sociale actieraad.
- Medewerking aan de organisatie van en actieve deelname aan bewustmakings- en
preventieprogramma’s op het gebied van overmatige schuldenlast en energie (DRAP’s, workshops, ...) ;
- Ontwerp van collectieve animaties en aangepaste instrumenten.

PROFIEL VAN DE FUNCTIE
Vereist diploma : enkel de candidaturen van de houders van de volgende diploma’s worden in aanmerking genomen, met name :
- Houder van het diploma van maatschappelijk werker ;
- Ervaring binnen een OCMW is een pluspunt ;
- Over een perfecte beheersing beschikken van één van de twee regionale talen (NL/FR) en een goede kennis van de andere regionale taal.
Kennis (theoretisch, reglementaire…) :
- Kennis van de wetgevingen in verband met de problematiek van overmatige schuldenlast ;
- Kennis van de wetgevingen in verband met de problematiek van energie ;
- Kennis van de methodiek in verband met de minnelijke schuldbemiddeling ;
- Kennis van de OCMW-wetgeving ;
- Kennis van het institutioneel en associatief netwerk van het Brussels Gewest.
Praktische / technische vaardigheden (informatisch, procedures…) :
- Capaciteit om individuele gesprekken te houden ;
- Capacitit om de middelen van de gebruikers te mobiliseren en hen te ondersteunen bij hun stappen ;
- Redactionele capaciteit (verslagen, PV, bijstanden,…)
- Beheersing van de IT-middelen (Word, Excel, Outlook, Powerpoint,…) ;
- Capaciteit om een groep te leiden en te animeren ;
- Capaciteit om zich duidelijk uit te drukken en een inhoud die aangepast is aan de personen over te brengen ;
- Capaciteit om werktijd te kunnen indelen volgens prioriteiten en instructies;
- Capaciteit om voorstellen te doen als onderdeel van een project en om innovatieve methoden en praktijken te ontwikkelen.

DOOR DE WERKGEVER AANGEBODEN VOORDELEN

- Mogelijkheid op voltijds COD ;
- Flexibele werktijden en hybride werken mogelijk ;
- 24 dagen jaarlijks verlof en min. 8 dagen extra legaal verlof (vr fulltime) ;
- Salaris package : maaltijdcheques (8€), hospitalisatieverzekering, automatische
baremaverhogingen, eindejaarspremie, tweetaligheidspremie (indien Selor certificaat), tussenkomst verplaatsingsonkosten ;
- IZZ-kaart: kortingen in de Iris Zuid-ziekenhuizen (IZZ) en bepaalde winkels ;
- Min. 5 dagen bijscholing per jaar tijdens de diensturen ;
- Mogelijkheid om beroepsopleidingen te volgen.

Gelieve uw CV en uw motiveringsbrief vóór 31/12/2023 te sturen naar het volgend adres : Job14@cpasstgilles.brussels met in het onderwerp vermelding van onze referentie "RECRUT 339" aub.

Enkel de kandidaturen die deze instructies respecteren zullen in aanmerking genomen worden.

Enkel de weerhouden kandidaturen zullen gecontacteerd worden.

Agenda

  • Event Steunpunt
  • Event partner
  • Opleiding

Nieuwsbrief