Steunpunt voor de Diensten Schuldbemiddeling van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Betaalproblemen ? Hulp nodig ?

De reactie van de schuldeisers

Als de schuldeisers akkoord gaan met het afbetalingsplan zal de bemiddelaar u dit meedelen en zal u het plan moeten naleven.

De bemiddelaar is echter geen tovenaar... Hij kan u niet het akkoord van alle schuldeisers garanderen. Ingeval van onenigheid zal de bemiddelaar het plan misschien met u moeten herbekijken.

Hij zal u misschien andere oplossingen moeten voorstellen zoals bv. een collectieve schuldenregeling of een andere gerechtelijke procedure instellen. Hij zal u de gevolgen van uw keuze uitleggen en u met kennis van zaken helpen bij uw beslissing.

In geval van beslag

Het zal niet altijd mogelijk zijn om een oplossing te vinden met al uw schuldeisers. Vaak zal de bemiddelaar bij een inbeslagname of een loonoverdracht zeer snel met een deurwaarder of een schuldeiser moeten onderhandelen. Hier ook zal de bemiddelaar samen met u de mogelijke oplossingen nagaan en zal hij u op uw rechten wijzen. Indien nodig, brengt hij u in contact met een advocaat.

Agenda

  • Event Steunpunt
  • Event partner
  • Opleiding

Nieuwsbrief