Steunpunt voor de Diensten Schuldbemiddeling van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Dag zonder krediet

Onze vereniging is één van de initiatiefnemers van het Platform Dag Zonder Krediet dat begonnen is in 2005.

Traditiegetrouw is de Dag Zonder Krediet op de laatste zaterdag van november georganiseerd.

Tegenwoordig groepeert het Platform meer dan 20 Franstalige en Nederlandstalige verenigingen, en streeft ze er nog altijd naar het publiek bewust te maken van de gevaren van het gemakkelijk krediet. Ze formuleert ook elk jaar aanbevelingen op vlak van wetgeving ter bescherming van kredietnemers of ter voorkoming van schuldoverlast.

Deze actie past helemaal in het kader van het Preventie-project van het Steunpunt door de informatie die deze actie aanbiedt en de sensibiliseringsactie die ze ontwikkelt.

Buiten de steun aan de coördinatie die verzekerd wordt door de Equipes Populaires, zet onze vereniging zich actief in door :

  • mee te werken aan het ontwerp van didactische instrumenten ;
  • de groep Aanbevelingen te coördineren ;
  • op de dag van de Dag zonder Krediet zelf, informatiestanden en animaties in Brussel te organiseren om het publiek te sensibiliseren en dit op drukke plaatsten zoals stations, winkelstraten, markten,...

Informatie over de leden van het Platform, over de activiteiten die op de Dag Zonder Krediet worden georganiseerd,over de pedagogische instrumenten en over de publicaties vindt u op de websites www.dagzonderkrediet.be en www.journeesanscredit.be.

Agenda

  • Event Steunpunt
  • Event partner
  • Opleiding

Nieuwsbrief