Steunpunt voor de Diensten Schuldbemiddeling van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Federatie

Onze Aanbevelingen 2016 voor het platform Dag Zonder Krediet : de gevaren van gemakkelijk krediet

Naar aanleiding van de 13e editie van de Dag Zonder Krediet, die dit jaar doorgaat op zaterdag 26 november 2016, waarschuwt het platform Dag Zonder Krediet opnieuw tegen de gevaren van gemakkelijk krediet.

In deze aanbevelingen pleiten we o.a. er voor dat de Economische Inspectie meer controles moet uitvoeren op misleidende “0%-JKP” aanbiedingen van krediet. Ook het aansporen van consumenten om van een bestaande kredietopening gebruik te maken, of om het kredietplafond te verhogen, zou verboden moeten worden.

De aanbevelingen 2016 van het Platform “Dag Zonder Krediet” behandelen ook nog andere onderwerpen die de (zwakkere) consument beter willen beschermen, onder meer de aanbeveling om misbruiken bij het toekennen van een schuldsaldoverzekering beter aan te pakken.

Deze aanbevelingen behandelen ook volgende materies: het verbeteren van de verplichte opleiding voor kredietbemiddelaars, het aanpassen van de regeling inzake de “nulstellingstermijn” bij kredietopeningen, het voorzien van meer slagkrachtige ombudsdiensten, de evaluatie van de gestandaardiseerde vragenlijst om iemands solvabiliteit te controleren, de optimalisatie van de kredietcentrale eerder dan deze uit te breiden, enz.

Lees hierna meer over de Aanbevelingen 2016 van het platform Dag Zonder Krediet

Agenda

  • Event Steunpunt
  • Event partner
  • Opleiding

Nieuwsbrief