Steunpunt voor de Diensten Schuldbemiddeling van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Federatie

Vrouwen en schuldoverlast : Onze bijdrage tot het Armoederapport 2014.

Om de twee jaren stelt het Observatorium voor Gezondheid en Welzijn zijn verslag op over de armoede in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Daarvoor verzamelt en analyseert het Observatorium statistische gegevens maar voert ook kwalitatieve onderzoeken uit waaraan doelgroepen, beroepsmensen, enz…actief deelnemen.

De doelstelling van het armoederapport is de politici gegevens en informatie aan te bieden om hen te helpen maatregelen te nemen voor de strijd tegen armoede.
Het verslag spreekt aanbevelingen uit, is breed verspreid en wordt ook in het Brussels Parlement voorgesteld en besproken

In het verslag 2014 werd het thema “vrouwen in armoede” behandeld (vrouwen en kwetsbaarheid/vrouwen en armoede).

Het Observatorium heeft een beroep gedaan op het Steunpunt om een bijdrage van ongeveer 5 bladzijden te schrijven over vrouwen en schuldoverlast.

Wij hebben besloten de getuigenissen (of uittreksels uit getuigenissen) van Brusselse vrouwen met schuldoverlast weer te geven: wij hebben ze over hun ervaring in schuldbemiddeling ondervraagd:

Dankzij het vertrouwen en de getuigenissen van drie leden van de steungroep (die wij bedanken) hebben wij tijdens de lente de bijgevoegde bijdrage kunnen opstellen.

Ons bijdrage bevindt zich in het onderdeel Gekruiste blikken op blz. 15

armoede rapport - gekruiste blikken 2014

Meer info? Klik hier

Agenda

  • Event Steunpunt
  • Event partner
  • Opleiding

Nieuwsbrief