Steunpunt voor de Diensten Schuldbemiddeling van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Federatie

De Dag Zonder Krediet en het Ballonkrediet (MAART 2020)

Wist je dat? Het Steunpunt maakt deel uit van het Platform "Dag Zonder Krediet", een collectief dat tot doel heeft om, enerzijds, het grote publiek bewust te maken van de risico’s van gemakkelijk krediet en, anderzijds, aanbevelingen te formuleren voor beleidsmakers met het oog op de verbetering van de bescherming van de consument en een doeltreffendere bestrijding van overmatige schuldenlast.

Dit platform verenigt een dertigtal organisaties uit het noorden en het zuiden van het land, die actief zijn op het gebied van overmatige schuldenlast en permanente vorming.

Ter gelegenheid van het Autosalon dat plaatsvond in januari 2020, besteedde het platform Dag Zonder Krediet dit jaar aandacht aan de kredietformules die worden aangeboden op de automarkt en meer in het bijzonder het ballonkrediet.

  • Het ballonkrediet is een vrij recente kredietformule die afgelopen jaren snel aan populariteit heeft gewonnen. Het wordt aangeboden door alle financiële spelers en door autodealers. Het is echter een bijzonder dure en gevaarlijke vorm van krediet voor de consument.
  • Bovendien richt het zich in het bijzonder tot jongeren en, meer in het algemeen, tot de zwakste consumenten die worden aangetrokken door de zeer lage maandelijkse afbetalingen die hen worden aangeboden, zonder dat zij naar behoren worden gewaarschuwd voor de risico’s op lange termijn.

Ter gelegenheid van ons onderzoek hebben wij bovendien vastgesteld dat de rechtsbescherming van de consument in het kader van de kredietverlening voor de aankoop van een goed volkomen ondoeltreffend is. Deze vaststelling geldt natuurlijk voor de aankoop van een wagen, maar ook voor andere goederen. Tal van voorbeelden hiervan werden geregistreerd in het kader van de verkoop van zonnepanelen. 2.000 Waalse gezinnen zouden getroffen zijn: Ze hadden contracten getekend voor de installatie van zonnepanelen, een lening afgesloten... en zagen zich vervolgens verplicht om de betreffende lening maandelijks af te betalen, zonder dat de panelen echter ooit werden geïnstalleerd [1]

Daarom heeft het Platform besloten om 2 "fronten" te openen:

Opstellen van aanbevelingen

De aanbevelingen van deze campagne, die u op de deze link [2] terugvindt, zijn zowel gebaseerd op waarnemingen op het terrein van de partnerverenigingen van het platform, als op een diepgaande en kritische analyse van de Belgische en Europese wetgeving die deze materie regelt.

Organisatie van een bewustmakingscampagne door studenten

De "making off" van de campagne is ook heel interessant. Dit jaar werd ze immers uitgevoerd in samenwerking met studenten communicatie van het Brusselse IHECS. Dankzij hun enthousiasme en betrokkenheid werd de campagne volledig herzien en up-to-date gebracht met :
-  Een nieuwe website www.samvzw.be/nieuws/schulden-en-ballonkredieten met essentiële informatie voor de consument.
-  Aanstekelijke en kritische videoclips over het gebrek aan informatie en de lichtgelovigheid van jongeren ten aanzien van krediet en reclameboodschappen.
-  Brochures voor een optimale ondersteuning en begeleiding van de consument.
-  En ten slotte ook een transmediale campagne op Facebook en Youtube

Voor meer informatie over het platform Dag Zonder Krediet kunt u terecht op de websites www.dagzonderkrediet.be

Agenda

  • Event Steunpunt
  • Event partner
  • Opleiding

Nieuwsbrief