Steunpunt voor de Diensten Schuldbemiddeling van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Een klacht indienen bij een ombudsman ?

Klik hier voor meer info :

De ombudsman dwingt echter niet, zoals een rechter, beslissingen af bij de administraties of de diensten voor welke hij bevoegd is. Hij overtuigt en bemiddelt met moreel gezag.

Uit universitair onderzoek is gebleken dat de gemiddelde ombudsman zowat acht op tien gegronde klachten in positieve zin oplost voor de klager.

Alle ombudsmannen op de website /www.ombudsman.be/nl passen de “10 geboden” van een volwaardige ombudsman toe:

 1. de ombudsman behandelt de klacht van een persoon over een dienst of een bedrijf wanneer die zelf de klacht bij die dienst of dat bedrijf niet opgelost krijgt,
 2. de ombudsman werkt onafhankelijk,
 3. de ombudsman werkt kosteloos,
 4. de ombudsman werkt op grond van wetteksten of reglementen, maar hij of zij laat zich ook leiden door het principe van billijkheid of rechtvaardigheid,
 5. de ombudsman behandelt de dossiers vertrouwelijk,
 6. de ombudsman beschikt over voldoende onderzoeksmiddelen om onafhankelijk te kunnen werken,
 7. de ombudsman luistert naar alle partijen,
 8. de ombudsman oordeelt in alle objectiviteit over de gegrondheid van de klacht,
 9. de ombudsman doet aanbevelingen om te voorkomen dat dezelfde problemen zich blijven voordoen,
 10. de ombudsman publiceert een jaarverslag dat voor iedereen toegankelijk is.

Agenda

 • Event Steunpunt
 • Event partner
 • Opleiding

Nieuwsbrief