Steunpunt voor de Diensten Schuldbemiddeling van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Federatie

Bevindingen en aanbevelingen van de actoren in het veld

Dankzij de samenwerking met de diensten schuldbemiddeling, heeft het Steunpunt vaak de vaststellingen en aanbevelingen bij de betrokkene instellingen kunnen verdedigen : Franse Gemeenschap, GGC, Brussels Parlement, Federaal Parlement, enz…

Daarom pleiten wij al sinds enkele jaren bij onze subsidiërende overheden om de diensten schuldbemiddeling financieel te ondersteunen, maar ook voor de erkenning van de preventie van schuldoverlast.

Bovendien leiden wij regelmatig, in samenwerking met de schuldbemiddelaars, lobbyacties om de toegang tot justitie en de rechten van de personen met financiële moeilijkheden of in armoede te verbeteren.

In de loop der jaren hebben deze acties reacties van verschillende parlementariërs gewekt.

Wij hebben inderdaad belangrijke wijzigingen van de wet op het consumentenkrediet, de wet over de minnelijke invordering van schulden van de consument en de wet betreffende de collectieve schuldenregeling kunnen krijgen.

Om de samenvatting van de ondernomen acties voor het bevorderen en verdedigen van de belangen van de sector te raadplegen, klik op de gewenste periode :

Agenda

  • Event Steunpunt
  • Event partner
  • Opleiding

Nieuwsbrief