Steunpunt voor de Diensten Schuldbemiddeling van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Federatie

Memorandum van de schuldbemiddelaars voor de verkiezingen 2014: 44 aanbevelingen ter bestrijding van schuldoverlast.

Er zijn momenteel 9 diensten schuldbemiddeling die geen nieuwe dossiers meer kunnen aanvaarden. In de meeste andere diensten, variëren de wachttijden voor nieuwe aanvragen van minimum 3 weken tot meer dan 2 maanden!

Dit is het antwoord dat men vandaag aan een vraag om schuldhulpverlening in Brussel kan geven!

De schuldbemiddelaars hebben hun best gedaan om te reageren op het toenemend aantal aanvragen, maar de beschikbare teams zijn onvoldoende en de wachtlijsten kunnen, sinds de crisis, nooit weggewerkt worden. Men moet vaststellen dat de Brusselse schuldbemiddelaar dezelfde moeilijkheid hebben als de gezinnen in schuldoverlast: gebrek aan geld.

Daarnaast is de structurele insolventie één van de twee hoofdoorzaken van de schuldoverlast zowel in het noorden als in het zuiden van het land. Met structurele insolventie bedoelt men een te laag inkomen om basisuitgaven te betalen.

Het is hoog tijd om te stoppen met de "stigmatisering" van personen met schuldoverlast. De crisis heeft de symbolische afstand tussen de personen met of zonder overlast verkleind door ons allen bloot te stellen aan het gevaar om onze baan te verliezen, onze leningen niet meer te kunnen terugbetalen, niet meer rond te komen met ons inkomen …

Gezien deze feiten, hebben we in samenwerking met de schuldbemiddelaars van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, een memorandum opgesteld dat u hieronder zult vinden.

Op basis van onze ervaringen en observaties op het veld, formuleren we 44 aanbevelingen met o.a. betrekking tot preventie, controle van de gerechtsdeurwaarders, collectieve schuldenregeling en strijd tegen gemakkelijk krediet en die de rol en het nut van de erkende diensten schuldbemiddeling, zowel uit de publieke sector (OCMW’s) als uit de privésector (VZW’s), bevestigen. Deze aanbevelingen vragen ook dat deze diensten een specifieke subsidie van de bevoegde overheden zouden ontvangen.

Memorandum CAMD Nl 01-2014

Agenda

  • Event Steunpunt
  • Event partner
  • Opleiding

Nieuwsbrief