Steunpunt voor de Diensten Schuldbemiddeling van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Federatie

Schuldvordering : het mes in de extra kosten! Het Steunpunt voor de Diensten Schuldbemiddeling en Test-Aankoop nemen het samen op tegen overdreven hoge kosten!

Mensen met een betalingsachterstand krijgen vaak overdreven hoge kosten aangerekend door de schuldeiser. Dat kan gaan tot een verviervoudiging van het oorspronkelijk gefactureerde bedrag.
Ongehoord, zeggen Test-Aankoop en het Steunpunt voor de Diensten Schuldbemiddeling van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest die een voorstel doen om de wet bij te sturen.

Vergoedingen moeten worden begrensd

In samenspraak met andere organisaties, stellen Test-Aankoop en het Steunpunt voor de Diensten Schuldbemiddeling van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor een artikel toe te voegen aan het Wetboek van Economisch Recht, om de vergoedingen te begrenzen.

  • Bij wanbetalingen zou de schuldeiser of degene die de schuld minnelijk invordert (deurwaarder, incassobureau of advocaat) in eerste instantie een ingebrekestelling naar de wanbetaler moeten sturen. Hiervoor zou maximaal een vergoeding van € 7,50 mogen worden aangerekend.
  • Als de schuld 15 dagen na de ingebrekestelling nog steeds niet is vereffend, mag de schuldeiser bijkomende kosten aanrekenen die begrensd zijn:
  1. nalatigheidsintresten tegen de wettelijke intrestvoet (momenteel 2,50 %), vermeerderd met maximaal 10 % (hetzij 2,75 %);
  2. een forfaitaire schadevergoeding van maximaal € 25 als het verschuldigde bedrag lager is dan € 250, en 10 % van het bedrag als het hoger is dan € 250, met een maximum van € 50.

De termijn van 15 dagen geeft de schuldenaar de tijd om de factuur, die hij misschien is vergeten te betalen of niet heeft ontvangen, te vereffenen zonder buitensporige kosten. Ook wie de rekening wenst te betwisten of een afbetalingsplan wil vragen, krijgt zo de nodige tijd zonder dat de kosten meteen pieken.

Het volledige persbericht, dat door Test Aankoop verspreid werd, is hier beschikbaar

Agenda

  • Event Steunpunt
  • Event partner
  • Opleiding

Nieuwsbrief