Steunpunt voor de Diensten Schuldbemiddeling van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Federatie

NEE aan de uitbreiding van de procedure voor de invordering van onbetwiste schulden tot de relatie tussen bedrijven en een consumenten (B2C) (JUNI 2022)

In het kader van de grote hervorming van de minnelijke en gedwongen incassoprocedures waarin het federale regeerakkoord van 30 september 2020 voorziet, hebben wij samengewerkt met onze Vlaamse (SAM) en Waalse (Observatoire du Crédit et de l’Endettement) tegenhangers en met het Belgisch Netwerk Armoedebestrijding (BAPN) om gemeenschappelijke eisen voor de hele sector naar voren te brengen.

Wij hebben echter vernomen dat sommigen pleiten voor uitbreiding van de procedure van niet-betwiste schuldinvordering (IOS) tot business-to-consumer (B2C) relaties.

I. Inleiding

De procedure voor de invordering van onbetwiste schulden (IOS) werd in 2015 in het Gerechtelijk Wetboek ingevoerd, dit werd voornamelijk ingegeven door 1) de schuldeiser een snelle en efficiënte invorderingsprocedure te bieden en 2) de last voor de rechters te verminderen voor onbetwiste schuldvorderingen.

Wij zijn radicaal gekant tegen een dergelijke uitbreiding om diverse redenen die u in de bijgevoegde document kunt vinden :

IOS B2C - kritische advies.

Agenda

  • Event Steunpunt
  • Event partner
  • Opleiding

Nieuwsbrief