Steunpunt voor de Diensten Schuldbemiddeling van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Federatie

CORONAVIRUS - Opschorting van uitvoerend beslag, ook voor particulieren!!

10/06/2020

Er werden al maatregelen genomen om vervolgingen en beslagen op te schorten voor bedrijven die door de pandemie in moeilijkheden verkeerden. Er worden eindelijk identieke maatregelen genomen voor particulieren.

Van 29 mei 2020 tot 17 juni 2020 kunnen geen nieuwe beslagen worden gelegd tegen particulieren.

De lopende uitvoerend beslagen worden gedurende deze periode opgeschort. (bijvoorbeeld in het geval van loonbeslag hoeft de werkgever het in beslag te nemen deel gedurende de betreffende periode niet meer in te houden en moet hij het aan de betrokken werknemer terugbetalen).

In volgende gevallen geldt echter geen verbod of opschorting van beslag :

 • In geval van beslag op onroerend goed op een gebouw dat niet de hoofdverblijfplaats van de schuldenaar is (bijvoorbeeld een tweede verblijf).
 • Indien de oorspronkelijke schuld een alimentatievordering betreft;
 • Als de oorspronkelijke schuld een penale boete betreft.
 • Indien de oorspronkelijke schuld betrekking heeft op een invordering na belastingfraude of sociale zekerheidsfraude;
 • Wanneer het gaat om een fiscale kennisgeving zodat de Schatkist een wettelijke hypotheek kan afsluiten.
 • De schuldenaar kan ook nog altijd instemmen met de inbeslagneming of de voortzetting van de inbeslagneming.

Bron : Wet van 20 MEI 2020 houdende diverse bepalingen inzake justitie in het kader van de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19, gepubliceerd op 29 MEI 2020.

Door de late publicatie heeft deze wet zijn doel volledig gemist. Het was de bedoeling om de salarissen van mei te beschermen maar tegen de tijd dat de wet van kracht werd waren de meeste salarissen van mei al betaald.
Nu blijft er nog hoop over voor twee punten :
 • Deze wet staat de regering toe de schorsing te verlengen met een eenvoudig besluit, zonder het lange wetgevingsproces te doorlopen.
 • Een ander wetsvoorstel is ingediend om de beslagen EN OVERDRACHTEN op te schorten tot 17/07/2020 [1]

.

Als de betaling na 29/05/2020 plaatsvond en het beslag nog steeds is toegepast, adviseren we om eerst contact op te nemen met de gerechtsdeurwaarder om de situatie uit te leggen en om terugbetaling te vragen. Als de deurwaarder weigert u te vergoeden, moet u zich tot uw werkgever wenden en hem bijvoorbeeld vragen het bedrag dat hij deze keer aan de deurwaarder heeft betaald te "compenseren" met het bedrag dat hij hem volgende maand zou moeten betalen of hem vragen zelf afspraken te maken met de deurwaarder. Als je werkgever weigert, is de enige oplossing hem voor de rechter te brengen

Agenda

 • Event Steunpunt
 • Event partner
 • Opleiding

Nieuwsbrief