Steunpunt voor de Diensten Schuldbemiddeling van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Federatie

Juli 2017: vooroordelen rond armoede te ontkrachten : " Armen zijn niet in staat hun geld te beheren "

We werkten deze zomer mee aan het project van het Forum om vooroordelen rond armoede te ontkrachten en dan vooral dit: " Spilzucht en verkwisting. Armen zijn niet in staat hun geld te beheren. "

Wij bedanken de ervaringsdeskundigen voor hun inzet en getuigenissen, alsook de leden van de eerste steungroep van Elsene, die eveneens hun verhaal kwamen doen.

U vindt onze bijdrage onderaan deze tekst.

Ter herinnering, Le Forum – Bruxelles contre les inégalités verenigt een vijftigtal organisaties die actief zijn in de strijd tegen maatschappelijke uitsluiting in het Brussels gewest. Onze voornaamste actiedomeinen zijn de dialoog met professionals, overleg met mensen die in armoede leven, ondersteuning van de politieke besluitvorming en interdisciplinaire analyse. Ons doel is ook om een ruimer publiek bewust te maken van de nefaste gevolgen van ongelijkheid.

Het discours dat vandaag vaak wordt gehoord over armoede en over mensen die in Brussel en elders in armoede leven, getuigt vaak van foutieve of simplistische redeneringen. Dat terwijl uit de meest recente cijfers blijkt dat 40% van de Brusselaars risico lopen op armoede of sociale uitsluiting. Om het samen-leven te bevorderen, moeten we rekening houden met deze 40% van de bevolking, hun ervaringen en hun trajecten leren kennen en de discriminatie tegengaan, die voortvloeit uit de miskenning van hun situatie.

Het Forum heeft ruim honderd gangbare opvattingen over armoede blootgelegd. Deze opvattingen werden verzameld en opgetekend door werkgroepen bestaande uit maatschappelijk werkers, cliënten van het OCMW, ervaringsdeskundigen en verenigingen die werken rond thema’s van maatschappelijke kwetsbaarheid in Brussel en België. Ook het Belgische Rode Kruis en de vereniging Vivre Ensemble werkten actief mee aan de gegevensinzameling.

Een honderdtal deskundigen (onderzoekers, vertegenwoordigers van verenigingen of overheidsinstellingen) werkten mee aan de analyse en invraagstelling van deze gangbare opvattingen en vooroordelen. Het resultaat van hun analyses werd opgetekend in een boek dat eind 2018 zal verschijnen.

De publicatie van het boek zal gepaard gaan met een ruime bewustmakingscampagne, waarvan de grote lijnen nog worden uitgewerkt.

Flambe et gaspillage Les pauvres ne savent pas gérer leur argent 2017

Agenda

  • Event Steunpunt
  • Event partner
  • Opleiding

Nieuwsbrief