Steunpunt voor de Diensten Schuldbemiddeling van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Betaalproblemen ? Hulp nodig ?

De verhouding schuldbemiddelaar/schuldenaar

  1. De bemiddelaar komt tussen op vraag en voor rekening van de schuldenaar. Hij biedt zijn diensten aan, maar legt ze niet op. Ingeval van meningsverschil kunnen zowel de bemiddelaar als de schuldenaar een einde stellen aan de bemiddeling ;
  2. De bemiddelaar informeert de schuldenaar van in het begin over de voorwaarden van zijn tussenkomst. Hij maakt afspraken met hem over de concrete doelstelling en de middelen die gebruikt zullen worden. Hij legt hem uit welke de wederzijdse verwachtingen zijn ;
  3. De bemiddelaar verwacht van de schuldenaar dat hij hem op volledige en eerlijke wijze inlicht. Alleen zo kan de bemiddelaar de persoonlijke situatie van de schuldenaar inschatten m.b.t. zijn verplichtingen tegenover de schuldeiser. Hij verbindt zich er toe, mits voorafgaandelijk akkoord van de schuldeiser, alleen die informatie aan derden mee te delen die nuttig is voor de bemiddeling.

Agenda

  • Event Steunpunt
  • Event partner
  • Opleiding

Nieuwsbrief