Steunpunt voor de Diensten Schuldbemiddeling van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Betaalproblemen ? Hulp nodig ?

Welke gedragsregels heeft een schuldbemiddelaar ?

  • De bemiddelaar komt tussen op uw aanvraag. Van bij de start komt hij met u overeen over de doelstellingen en de middelen van zijn opdracht. Indien hij buiten deze afspraken wenst op te treden zal hij van te voren uw instemming vragen.
  • De bemiddelaar is onafhankelijk. Hij treedt slechts op indien dit in overeenstemming is met zijn overtuiging. Ingeval van meningsverschil over de doelstellingen en de middelen die gebruikt worden bij de opdracht kan elke partij er een einde aan stellen.
  • De bemiddelaar is gebonden door het beroepsgeheim. Hij zal de inlichtingen die u hem geeft alleen aan derden overmaken in de mate dat dit nodig is voor het welslagen van zijn opdracht en op voorwaarde dat u uw akkoord gegeven hebt.
  • De bemiddelaar moet de wet naleven. Hij kan niet instaan voor een andere houding uwerzijds.
  • De bemiddelaar verleent bijstand. U behoudt de volledige verantwoordelijkheid voor de keuzes die u, met zijn hulp, maakt en voor de verbintenissen die u aangaat t.a.v. hem of de schuldeisers. De bemiddelaar heeft het recht van u te verlangen dat u de door u aangegane verbintenissen naleeft en dat u met hem samenwerkt op de overeengekomen manier.

Agenda

  • Event Steunpunt
  • Event partner
  • Opleiding

Nieuwsbrief