Steunpunt voor de Diensten Schuldbemiddeling van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Betaalproblemen ? Hulp nodig ?

Wie moet wat bewijzen ?

Krachtens artikel 1315 van het Burgerlijk Wetboek is het de aanvrager (= de schuldeiser) die het bewijs moet leveren van zijn schuldvordering.

Wanneer een schuldeiser u bijkomende kosten en interesten aanrekent is het uw volste recht hem bewijsstukken te vragen met betrekking tot zijn schuldvordering (bijvoorbeeld een afschrift van het contract of de bestelbon, de factuur en de algemene voorwaarden).

Daar tegenover staat dat u zult moeten bewijzen dat u betaald hebt.

Agenda

  • Event Steunpunt
  • Event partner
  • Opleiding

Nieuwsbrief